HENKILÖTIETOLAIN ( 523/1999) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä

Tmi Milla Stenman
Y-tunnus: 2334017-1
Häyrilänkatu 1 a 3
78850 Varkaus
toimisto@millastenman.fi
www.ms-beauty.fi

Rekisterin nimi

ms-beauty.fi:n asiakasrekisteri

Rekisteri sisältää

MS Beauty-verkkokaupan rekisteröityneet asiakkaat

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään verkkokauppaan rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, palvelun edellyttämiin yhteydenottoihin, laskutukseen ja maksujen perintään, asiakassuhteiden ylläpitoon, palvelun kehittämiseen, raportointiin sekä markkinointiin.

Uutiskirjeen tilanneiden tietoja käytetään elektronisen markkinointimateriaalin toimittamiseen. Rekisteröityneellä käyttäjällä on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestejä. 

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
– Henkilön etu- ja sukunimi
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Osoite
– Syntymäaika
– Sukupuoli
– Tilaustiedot ja tilaushistoria

Tietolähteet

Rekisterin asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa. 

Rekisterin suojaus 

Rekisterin tiedot tallennetaan suojattuihin, verkkokaupan omilla palvelimilla sijaitseviin sähköisiin tietokantoihin.

Rekisteri on suojattu yrityksen ulkopuoliselta käytöltä ja sen käyttöä valvotaan.

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin sisältämät tiedot ovat ainoastaan yrityksen omassa tai sille yhteistyössä tuotettuja palveluja tarjoavan ulkoisen yrityksen käytössä eikä yritys luovuta tai myy tietoja eteenpäin ulkopuolisille tahoille muuten kuin lainsäädännöllisin perustein.

Rekisteröidyt käyttäjätiedot voidaan hävittää käyttäjän itsensä pyynnöstä elleivät lainsäädäntö tai avoimet laskut estä sitä.

Evästeiden käyttö

Verkkokaupassa käytetään evästeitä (”cookie”), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Tietojen päivittäminen

​REKISTERÖITYNYT ASIAKAS VOI ITSE PÄIVITTÄÄ NIMI- JA OSOITETIETOJAAN, SEKÄ MARKKINOINTIKIELTOJA ”OMAT TIEDOT” -SIVULLA.